If (# eieren > 0), then (neem 6 pakken mee)

Wiskundigen kunnen de vraag “Wil je koffie of thee?” rustig met “Ja” beantwoorden. Logisch geheel correct, maar meestal niet het antwoord dat de vragensteller bedoelt. Zo is er wel vaker sprake van miscommunicatie tussen wiskundigen en wat ik maar omschrijf als de gewone mensenwereld. @ionicasmeets schreef hier een vermakelijk stukje over op www.deredactie.nl, dat naar meer smaakt.