Dieven bij Quote 500 nivelleren beter

Van de krant steek je wat op, ook over wiskunde. Zo kwam ik vanmorgen in de Volkskrant een aardig artikel tegen van Peter de Waard over nivellering. De Italiaanse statisticus Gini heeft om de mate van ongelijkheid van grootheden getalsmatig te bepalen in 1912 een coëfficiënt voorgesteld, die later naar hem vernoemd is. De waarde van dat getal valt tussen de 0 en 1. De waarde 0 betekent: alles gelijk, de waarde 1 maximale ongelijkheid.

Bereken je die coëfficient voor de inkomens van Nederlanders, dan komt daar volgens het artikel  0,21 uit, een relatief kleine inkomensongelijkheid: Nederland kent kennelijk een tamelijk plat inkomenslandschap. Kijk je echter naar de vermogensongelijkheid, dan scoort Nederland relatief hoog: 0,81. Een vermogenslandschap van hoge bergen en diepe dalen.

Peter de Waard werpt in zijn artikel dan ook terecht de vraag op of Nederland om te nivelleren niet beter de vermogens aan kan pakken dan de inkomens.

Dieven in de huizen van de rijken uit de Quote 500 werkten dit idee al eerder uit.

Eén gedachte over “Dieven bij Quote 500 nivelleren beter”

Reacties zijn gesloten.