Opmaak Wiswijs 4e editie

De (globale) grafiek Wiswijs, die in 1990 begon, krijgt (voorjaar 2018?) weer een (lokaal) maximum: de vierde editie (hiernaast omslag 3e editie) gaat verschijnen.

Opmaak

Medeauteur Fred Pach en ik hebben eind januari 2017 de kopij bij uitgever Noordhoff ingeleverd. Noordhoff had tijdens onze noeste arbeid al een soort proef van een van de hoofdstukken gemaakt, zodat wij commentaar op de opmaak zouden kunnen leveren.

Ik brand natuurlijk van verlangen om u al het een en ander van die opmaak te laten zien, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. De eerste stap is in ieder geval veelbelovend, maar er komen nu eerst nog vervolgstappen.

Full colour & navigatie

In ieder geval gaan we over op full colour. Maar we houden het, uiteraard, beschaafd, het zal beslist geen kermis worden! Die kleuren ondersteunen vooral de navigatie door het boek, een aspect dat voor onze doelgroep (vaak mensen die op latere leeftijd besluiten om te gaan studeren en voor hun toelating een basis Wiskunde nodig hebben) erg belangrijk is.

Elk hoofdstuk krijgt in de nieuwe druk een eigen kleur. Zo worden de theorie, opgaven, antwoorden en volledige (!) uitwerkingen van een hoofdstuk visueel bij elkaar gehouden. De ‘structuurelementen’ (Voorbeeld, Eigenschap, Pas op, …) houden door het boek heen wel steeds dezelfde kleur (en vormgeving).

Het woord (of liever: de daad) is nu weer aan de uitgever, Noordhoff. Ik houd u op de hoogte.

Merkwaardig Geformuleerd Compliment voor Wiswijs

1001004009714121Zoals u waarschijnlijk wel weet ben ik de, trotse, auteur van Wiswijs.

De grootste waardering voor dat werk krijg ik via de jaarlijkse verkoopcijfers of de sterren bij bijvoorbeeld bol.com. Maar zo af en toe neemt een gebruiker de moeite direct contact met mij op te nemen en stuurt mij dan een complimenteus mailtje.

Maar zo’n cryptisch mailtje als ik vandaag ontving, ontving ik nog niet eerder! Navraag leerde mij dat het een compliment betrof en tevens een aansporing nu eens voort te maken met het schrijven van het vervolg: de schrijver is namelijk al op leeftijd ;-):

derde druk wiswijs  opgevreten. schiet op ,want ik ben van 18-08-1933   x.xx@chello.nl

 

Start schrijven vierde druk Wiswijs

379789001788537_fcovrNa eind vorig jaar een kennismakingsbijeenkomst gehad te hebben met onze nieuwe uitgever Alex van den Berg (Noordhoff) en begin dit jaar een gebruikersbijeenkomst in de spectaculaire Pi (!) Lounge  gaan we (medeauteur Fred Pach en ik) nu echt aan het schrijven.

Noordhoff heeft de goede gewoonte om goedlopende studieboeken zoals Wiswijs zo eens in de vijf jaar een upgrade te geven en de laatste (derde) druk dateert van zo’n vijf jaar geleden, dus het werd wel weer eens tijd.

Bovendien komen de nieuwe havo/vwo-examenprogramma’s eraan en daar willen we, al is het boek niet geschreven voor het reguliere ‘puber’onderwijs, toch wel degelijk rekening mee houden.

Geen spectaculaire wijzigingen, wel redelijk ingrijpende

Spectaculaire wijzigingen hoeft u niet te verwachten, maar deze zijn echter wel zo ingrijpend dat de nieuwe druk niet meer naast de oude druk gebruikt zal kunnen worden. Aanstaande vrijdag hakken Fred en ik nog wat inhoudelijke knopen door, maken wij een werkverdeling en dan gaan wij aan de slag.

Verwachte verschijning: voorjaar 2018

Verjaardag Wiswijs

Eind augustus van dit jaar hebben wij overigens weer wat te vieren. Werd eerder al gevierd dat van Wiswijs meer dan 25.000 exemplaren zijn verkocht, dan vieren wij het 25-jarig (!) bestaan van ons boek, een blijvertje dus.

 

Website

Wiswijs heeft overigens ook een eigen webstek waar bijbehorende online toetsen te vinden zijn. U kunt daar als docent ook een beoordelingsexemplaar aanvragen.

Zoiets doet een mens goed

Afgelopen zaterdag stond er een enthousiast stuk in de Volkskrant van een journalist die op latere leeftijd (40+) Psychologie wilde gaan studeren. Een citaat:

WISKUNDE

Diezelfde avond nog stuurde ik een mailtje naar de UvA. ‘Ik ben een vrouw van 42 en wil graag dokter worden. Wat is voor mij de snelste weg?’ Per kerende post kreeg ik een vriendelijk mailtje terug. Er waren allerlei mogelijkheden, en waar het op neerkwam, was dat ik waarschijnlijk pas op mijn 49ste klaar zou zijn. Met een basisstudie. Daarna volgde dan nog een specialisatie van minimaal twee jaar en waarschijnlijk vier. De teller stond inmiddels op 53 jaar.

Enter psychologie. Maar ook voor deze studie gelden inmiddels strenge voorwaarden, zoals wiskunde op vwo-niveau. Zonder gedegen voorkennis blijkt statistiek vaak een dusdanig struikelblok dat studenten in het eerste jaar massaal stranden. Een dag later geef ik me op voor een cursus aan de UvA. De zenuwen gieren door mijn keel, want wiskunde? Daar scoorde ik op de middelbare school doorgaans niet hoger voor dan een 3. Dat ik niet de enige veertiger ben met nu-of-nooitdromen, bleek wel uit mijn Facebookaccount (ja, die heb ik dus) die zo ongeveer ontplofte van de felicitaties en aanmoedigingen.

FANATISME

Lang verhaal kort: na vier maanden ploeteren haal ik een 9, terwijl meer dan de helft het niet heeft gehaald. Ik moet me inhouden mijn wiskundeleraar van vroeger niet op te snorren om hem het ongelofelijke nieuws te melden.

1001004009714121Nu ken ik deze cursus bij de UvA en de docent ervan goed en navraag leerde mij dat deze journalist inderdaad bij deze docent had gestudeerd. En voor deze cursus gebruiken ze het door mij (en Fred Pach) geschreven boek Wiswijs.

Zoiets doet een mens goed!

Het hele artikel staat hier, wel achter een betaalmuur.

Wiswijs krijgt vierde druk

379789001788537_fcovr

Gisteren hadden wij, Fred Pach en ik, een kennismakingsgesprek met Alex van den Berg, onze nieuwe uitgever bij Noordhoff.

De vierde druk van Wiswijs (al meer dan 25.000 van verkocht) staat nu gepland voor augustus 2016 [update: vermoedelijk voorjaar 2018], ruim voor de nieuwe wiskunde-examens de hoogste klassen vo hebben bereikt.

Voor de goede orde: Wiswijs is geen wiskundeboek voor het reguliere 12 – 18-onderwijs, het richt zich op aansluiting met het hoger onderwijs (met name: gammawetenschappen, economie, bedrijfskunde, informatica). Het wordt deels in cursusverband gebruikt (UvA, VU, HvA, …), deels voor zelfstudie.

Ik ga binnenkort ook werken aan een ander boek, voor aansluiting met het bètaonderwijs.

 

 

 

Wiskundeboeken moeten van papier zijn

boeken1Ik ben een warm voorstander van verstandig gebruik van ICT binnen het wiskundeonderwijs. Met ICT is er namelijk veel (meer) mogelijk: video’s, applets, digitale toetsen met automatische feedback, … en dat biedt kansen. Wel eerst goed het kader vaststellen en dat is onderwijs, niet ICT (overigens net zo min als het schoolbord).

Folio

Maar mijn ervaringen van het afgelopen cursusjaar hebben mij gestaafd in mijn opvatting dat er voor het leren van wiskunde voorlopig toch niets gaat boven een folio-uitgave, een boek van papier dus. Dat dan desgewenst aangevuld kan worden met ICT-snoepgoed.

Ik geef privébegeleiding aan aanstaande studenten. Voor deze doelgroep geldt dat ze de wiskunde die nodig is voor hun vervolgstudie ooit wel eens gehad hebben, in het vo, maar dat er vaak flinke hiaten zijn. Regelmatig moet ik zelfs overgaan tot reteaching. Heel soms is het echt alleen maar opfrissen.

Voor deze begeleiding gebruik ik Wiswijs, een door mij (en Fred Pach) geschreven (papieren) boek.

InternetStudenten het internet opgestuurd

Vorig cursusjaar moest bij een aantal kandidaten voor hun vervolgstudie stof behandeld worden die niet in Wiswijs stond, Statistiek.

Ik stuurde hen daarvoor het internet op, waar ik kant-en-klare digitale (en gratis !) modulen gevonden had die deze stof wél bevatten. Vooraf had ik zelf de modulen bekeken en ik vond ze, qua didactiek, aardig bij Wiswijs passen.

fb not likeSlecht ???

Onafhankelijk van elkaar meldden deze studenten mij echter later dat ze deze modulen, in tegenstelling tot Wiswijs, slecht hadden gevonden.

Ik begreep daar eerst weinig van, want ik vond deze modulen zeker redelijk van kwaliteit: de stof werd duidelijk behandeld, er was sprake van een zinnig didactisch model, er stonden genoeg (maar ook weer niet al te veel) opgaven bij, er waren afsluitende toetsen en zo hier en daar waren er zelfs applets.

Navigatie

Navraag bij mijn studenten en, in een later stadium, controle door mijzelf leerde mij dat de onvrede vooral met de navigatie te maken had.

Dit soort studenten moet namelijk makkelijk door de stof heen kunnen springen: van de theorie naar de opgaven, door naar de (antwoorden en) uitwerkingen, weer terug, naar de index, naar pagina’s waar de theorie voor het eerst behandeld wordt, enzovoorts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADat gaat met een papieren boek echt veel handiger dan op het web. Wat Post-it blaadjes op de juiste pagina’s en je zoeft door het boek heen, van voor naar achter en terug, van hoofdstuk naar hoofdstuk, van opgave naar antwoord, ….

Bovendien houd je zo een prima, visueel, overzicht van waar je bent in het boek, je ziet in een oogopslag wat je gedaan hebt en wat je nog moet doen, enzovoorts.

800px-Google_Glass_detailGoogle Glass + QR-code

Met de huidige stand der techniek zal ik mijn studenten dus niet meer zo snel naar het internet verwijzen, behalve dan voor aanvullend materiaal.

Pas als iedereen een Google Glass heeft o.i.d. en er op pagina’s in een digitaal boek gewerkt wordt met QR-codes of zo, zal ik mijn keuze heroverwegen. Papier (voorlopig) hier!

Nieuw wiskundeboek in de maak: BètaBrug Wiskunde

BètaBrug_WiskundeVandaag is de aftrap verricht voor een nieuwe productie, een nieuw wiskundeboek. Ik had namelijk vanmorgen een prettig gesprek met een vertegenwoordiging van de CCvW, de commissie die, namens de gezamenlijke universiteiten, verantwoordelijk is voor het afnemen van voortentamens.

Het boek dat ik ga schrijven wordt een vervolg op een eerder boek, Wiswijs. Dat was inhoudelijk vooral een basisboek Wiskunde (zeg maar: onderbouw voortgezet onderwijs), met in de Appendices flinke uitlopers vwo Wiskunde A. Er zijn er inmiddels meer dan 25.000 van verkocht.

Het nieuwe boek zorgt voor de aansluiting naar de bèta- en de technische opleidingen in het hoger onderwijs (hbo en universiteit). De werktitel is dan ook BètaBrug Wiskunde en het boek zal worden uitgegeven bij de gerenommeerde uitgeverij Wisc. Dat wil zeggen: door mijzelf ;-).

Voor volwassenen

Het wordt géén boek voor het puberonderwijs, het wordt een boek voor volwassenen. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

  • mensen die zich, al dan niet in cursusverband, voorbereiden op een voortentamen vwo Wiskunde B;
  • bachelorstudenten aan een tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde (kennisbasis Wiskunde);
  • mensen die na mbo of havo het bèta-technische hbo in willen stromen;
  • mensen die aan de Open Universiteit een bèta-technische cursus of opleiding willen gaan doen (denk aan: informatica).
Calculus-boek

Als ik de inhoud in één woord zou moeten omschrijven zou ik het boek in wording een Calculus-boek willen noemen.

Wat in Wiswijs staat is de kennis waarop zal worden voortgebouwd. Ik denk momenteel aan de volgende hoofdstukken voor BètaBrug Wiskunde:

Ik richt mij bij het schrijven op de de nieuwe examenprogramma’s WiskundeB in het vo (havo: eerste eindexamens in 2017, vwo: 2018), maar voel me daar niet aan gebonden. Het wordt immers geen 12-18-boek. Informatie over deze nieuwe examenprogramma’s vindt u hier.

Het daadwerkelijke werken aan het boek begint najaar 2017. Er moet namelijk tegelijk ook nog een nieuwe druk van Wiswijs komen.

Maand van de ronde getallen

stork_03[2]Het is deze dagen goed raak, waar het het behalen van mijlpalen betreft. Wiskundig gesproken is er overigens pas wat aan de hand zolang we met de 10 als getalbasis blijven werken.

25.000

Maar het heeft toch wel wat: 100 volgers op twitter. Bovendien werd deze website (inmiddels meer dan) 10.000 keer bezocht. En dan nu dinsdag: er zijn dan 25.000 exemplaren van mijn (en Fred Pach‘s) wiskundeboek Wiswijs verkocht! Dat laatste gaan we (uitgever, auteurs, tafeldames) vieren in café-restaurant Stork, een visrestaurant, waar ik vanaf mijn huis binnen 5 minuten zou kunnen zijn als ik het drukbevaren IJ zou durven overzwemmen. Ik verheug mij nu al op de fruits de mer!

Begin

De kiem voor Wiswijs is al lang geleden ontsproten, in mijn studententijd. Toen hielp ik mijn zusje bij het behalen van haar Colloquium Doctum voor wiskunde. Haar was, ter voorbereiding, een boek voorgeschreven met in de titel iets als Geprogrammeerde Instructie. Ik was toentertijd nog niet zo heel erg bezig met de wiskundedidactiek. Maar ik wist één ding al wél zeker: zoals het in dit boek ging, moest het in ieder geval niet: geen onbegrepen trucjes, maar begrip en inzicht, daar zou het om moeten draaien bij goed wiskundeonderwijs.

Gedachtegoed

Via Wiswijs hebben wij (medeauteur Fred Pach en ik) geprobeerd ons gedachtegoed te vertalen in concreet leermateriaal. Wiswijs is geen regulier boek voor het voortgezet onderwijs, de doelgroep is ook betrekkelijk klein: mensen die, vaak op latere leeftijd en voor een deel via zelfstudie, het wiskundegat proberen te dichten tussen dat VO en het hoger onderwijs.

Trots

Het vervult mij met trots dat, over de jaren heen, 25.000 mensen Wiswijs aangeschaft hebben! De omzet per jaar ligt niet zo heel erg hoog, maar Wiswijs is een blijvertje gebleken.

Wij denken, in overleg met uitgever Noordhoff, er nu over om het boek wat uit te breiden en daarmee een ander boek, waarvan ik geconstateerd heb dat het didactisch niet deugt, het Basisboek Wiskunde van o.a. Jan van der Craats, uit de markt de drukken. Als oefenboek, met allemaal dezelfde sommetjes, is dit Basisboek overigens wél geschikt. Maar met begrip en inzicht heeft het helaas erg weinig te maken. Jan, eat your heart out!