Postzegelwiskunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontstaansgeschiedenis en de boeiende historische ontwikkelingen in de wereld van de wiskunde zijn voor veel verzamelaars van postzegels aantrekkelijke aspecten voor het opzetten van een thematische postzegelcollectie. Veelal zijn deze verzamelaars op één of andere wijze bekend met of betrokken bij het vakgebied van de wiskunde.

Uit een in 2001 bij Springer verschenen boek, Stamping through Mathematics.

Hier verkrijgbaar

Meer

En nog (veel) meer

Ober, doet u mij maar …. De wiskundeles

De rekentoets als salade? De Citotoets als soep? Ja, dat kan! En nog veel meer. Daarvoor moet u wel naar Restaurant De Oude School in Ter Aar.

Vleesgerechten

  • Een gebakken varkenshaas van 200 gram met aan u de keuze: gebakken champignons, pepersaus, champignonroomsaus, stroganoffsaus of naturel
  • Een ossenhaas tournedootje met pepersaus en een varkenshaas tournedootje met een romige champignonroomsaus
  • Een malse Hollandse gebakken tournedos van 200 gram met de keuze aan u: gebakken champignons, pepersaus, champignonroomsaus, stroganoffsaus of naturel
  • Een malse runderentrecote met gegrilde groene asperges en pepersaus
  • In Ardennerham verpakte varkenshaasmedaillons met champignons en kruidenkaas
  • Malse kalfsschnitzel belegd met spekjes, champignons en ui verstopt onder een courgette gegratineerd met kaas en creme fraiche
  • Wildzwijn medaillons met een saus van cranberrys
  • Stoofschotel van runderbavette met rode wijnsaus, spekjes en champignons
  • Kalfsribeye met een pesto-tomatensaus op een bedje pasta
  • Gevulde varkenshaas met tomaat, spek en pesto gegratineerd met brie

 

Rekentoets: alles weer eens op lange baan geschoven

Besluit: resultaten rekentoets tellen in schooljaar 2017/2018 niet mee voor behalen van het diploma vmbo en havo

Zoals de minister en ik uw Kamer hebben gemeld in de brief over het vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van de aangenomen moties van 22 oktober 2015, zullen wij de resultaten op rekenen constant monitoren. De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven mij nu nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo.

Om leerlingen, leraren en scholen voor komend schooljaar duidelijkheid te geven, heb ik besloten om het resultaat op de rekentoets niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo in het schooljaar 2017/2018. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd. Het eerdere besluit voor het mbo blijft van kracht: het resultaat op het rekenexamen gaat pas meetellen voor het behalen van het mbo-diploma vier jaar nadat het resultaat op de rekentoets in alle schoolsoorten in het vo meetelt of zoveel eerder als de resultaten dat toelaten.

Alternatieve rekentoets

Momenteel ben ik samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de verdere ontwikkeling van hun alternatief voor de rekentoets. In de brief van 24 februari 2017 heb ik uw Kamer gemeld dat het alternatief voor de rekentoets rond de zomer naar de Kamer wordt gestuurd, zodat het input kan zijn voor de integrale curriculumherziening.[1] De planning van de integrale curriculumherziening geeft de expertgroepen meer ruimte voor de uitwerking van het alternatief, omdat in de huidige planning de ontwikkelteams begin 2018 van start gaan. Na overleg met de NVvW ben ik voornemens de expertgroepen deze extra tijd te geven om het alternatief nog verder uit te werken en betrokkenen bij het rekenonderwijs en het vervolgonderwijs hierover mee te laten denken.

[1] Kamerstukken II, 2016-2017, 31 332, nr. 84.

Aldus Staatssecretaris Dekker, in een brief dd 14 juli 2017 aan de Tweede Kamer. Hieronder de hele brief.

Geen lef

Gebrek aan lef, vind ik. In de sectoren waarvoor meetellen rekentoets het belangrijkst is, omdat wiskunde daar geen verplicht vak is (vmbo, havo, mbo), wordt een in 2010 (!) genomen besluit (hele Kamer minus SGP ging akkoord) weer eens niet doorgezet. De maatschappij, inclusief het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zullen dus geconfronteerd blijven met mensen die niet goed kunnen rekenen.

Bang

Onze Staatssecretaris is kennelijk bang, dat leerlingen voor deze toets (met maar liefst drie (!) herkansingsmogelijkheden) een onvoldoende halen en zakken voor hun examen. En dat hij dan heel het volk over zich heen krijgt.

Vreemd, want het is hier toch heel gebruikelijk dat je ook kunt zakken voor je eindexamen, niet alleen maar slagen. Uiteraard probeer je, als bewindvoerder, bij het invoeren van een noviteit (want dat is het) te vermijden dat er leerlingen zakken die dat niet verdienen. Maar inmiddels is er al zo veel geduld opgebracht, zijn er zo veel aanpassingen geweest, dat de knoop maar eens doorgehakt had moeten worden.

Kip of ei

U kunt het als onderwijsidealist verwerpelijk vinden, maar feit is dat prestaties meestal pas omhoog gaan als cijfers ook echt gaan meetellen. Zo zijn de cijfers voor het centraal examen Wiskunde omhoog gegaan sinds het moment dat het vak opgenomen werd in de slaag-zakregeling. Ook de rekentoetscijfers in het vwo, waar deze al wél meetellen, gingen omhoog na opname van het rekentoetsresultaat in zo’n regeling.

Meetellen vormt voor leerlingen, docenten en scholen een prikkel tot (nog) grotere inspanning. Sterker nog: als rekentoetscijfers niet meetellen stromen hele, speciaal-gecreëerde, rekenklasjes in het mbo leeg

Wachten tot de resultaten nog verder verbeteren heeft dus helemaal geen zin! Meetellen, en wel nu!

Alternatief?

Van dat “alternatief” (dat gezien de randvoorwaarden helemaal geen alternatief is) uit de brief heb ik, lid, via de NVvW overigens nog helemaal niets gehoord. En verwacht u iets (goeds) van dat curriculum.nu? Ik niet.

ns_voor_brede_brugklassen_(Kamerstuk_34511-9)_en_stand_van_zaken_overige_moties_en_toezeggingen (2)