Ja, soms moet je je als CPB wat in bochten wringen …

Die tijd die naar links (in plaats van naar rechts, zoals gebruikelijk) toeneemt? Of het hierdoor veel duidelijker wordt … .

En dat bijschrift bij de verticale as, weet u wat dat betekent? Had het niet beter kunnen zijn: percentage toename contractloon? Dat contractloon moet u zelf maar met Google opzoeken.

Meer

Hoort u bij deze 24?

Most of the world’s mathematicians fall into just 24 scientific ‘families’, one of which dates back to the fifteenth century. The insight comes from an analysis of the Mathematics Genealogy Project (MGP), which aims to connect all mathematicians, living and dead, into family trees on the basis of teacher–pupil lineages, in particular who an individual’s doctoral adviser was.


Meer

Vandaag in 1785: oprichting Mathesis Scientiarum Genitrix

Over de bijbehorende school:

Tijdens de eerste algemene jaarvergadering van het genootschap werd wiskunde “[…] die voortreffelyke Hemeltelg, van goddelyke afkomst, geteeld uit Waarheid en Weldaadigheid, gezoogd aan de borsten der Menschenliefde, onderweezen in de school der onvermoeide standvastigheid […]” genoemd.

Mathesis Scientiarum Genitrix

Strandbeesten voor de arrenslee

Ik besteedde al eerder aandacht aan de fascinerende strandbeesten van kunstenaar – uitvinder Theo Jansen. Over het algemeen bewegen deze zich vrijelijk, maar ze kunnen kennelijk ook ingezet worden voor hand- en spandiensten! Theo zelf heeft in deze video ook nog een cameo.

Met dank aan wiskunde voor de tip!

In deze video slaan ze op hol:

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 76

 
Die percentages toch …

Bron

Eerdere afleveringen in deze serie

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 75

Of zouden ze het dan toch eindelijk geleerd hebben: dat 21% eraf niet betekent dat u geen BTW betaalt … . In deel negen van deze serie ging het nog fout!

Uit de actie Stella zegt nee tegen BTW:

Bron

Eerdere afleveringen in deze serie