Construeer de wortel

Let us say we want to find the square root of some length, GH. First, draw a line segment FG which is one unit long. Next, locate K, which is the midpoint of FH. Draw a semicircle with a center of K and FH as a diameter. Finally, draw a line perpendicular to FH through G. The length of IG will be the square root of the length of GH.

Kunt u met Algebra bewijzen dat dit laatste inderdaad zo is?

U kunt uw bewijs (niet via Google spieken) inleveren via dit mailadres. Reageren mogelijk tot 1 juli.

Bekroond profielwerkstuk: zoekmachines

Met deze video presenteert Lüke van den Wittenboer haar profielstuk (N&T), waarmee zij de tweede prijs behaalde bij de KNAW Onderwijsprijs 2017.

Hoe versloeg Google de concurrentie om de meest populaire zoekmachine te worden? VWO-scholiere Lüke van den Wittenboer (Bataafs Lyceum, Hengelo) zocht het uit in haar profielwerkstuk en bouwde zelf ook zoekmachines. Ze werd tweede bij de KNAW Onderwijsprijs.

MOTIVATIE JURY
Dit originele, goed beschreven profielwerkstuk geeft een breed historisch overzicht van de ontwikkeling van het internet en de plaats van zoekmachines daarin. Tevens behandelt het de methodiek van zoekmachines, gekoppeld aan een zeer duidelijk uitleg en demonstratie van de belangrijkste technieken. Lüke heeft zelfs een simulatie-experiment uitgevoerd door zelf simpele varianten (met telkens kleine innovaties) te programmeren en een test te doen. Zo kon ze de verschillende algoritmes met elkaar vergelijken. Het werkstuk is wiskundig goed onderbouwd en er zijn duidelijke diagrammen gemaakt om de kernconcepten uit te leggen. De bijbehorende video’s zijn van hoog niveau en zeer geslaagd. Interessant is ook de maatschappelijke relevantie van het onderzoek, want misbruik van de zoekalgoritmes kan bijvoorbeeld fake news opleveren.

Meer

pws-Zoekmachines

Ramp rekentoets uitgebleven

Notoire tegenstanders van de invoering van de rekentoets hadden het voorspeld: als de rekentoets mee zou gaan tellen voor het behalen van het vo-eindexamen (zoals momenteel alleen in het vwo het geval is), zouden er talloze ‘onschuldige’ slachtoffers vallen, een waar bloedblad dreigde.

Rechtszaken zouden door verontwaardigde ouders tegen de Staat der Nederlanden aangespannen worden. Hun kindertjes zou de toegang tot een menswaardig leven op deze manier ontzegd worden. “Dodelijk” is zelfs de term die de WiskundE-brief hiervoor gebruikte. Kortom: rampspoed, 1672.

Maar wat blijkt nu?

Helemaal niets van waar! Al vorig jaar was dat (niet) het geval, het ‘vangnet’ hoefde niet eens gespannen te worden. Maar ook dit jaar, nu de rekentoets voor het eerst in de kernvakkenregeling was opgenomen, blijkt dat er nauwelijks kandidaten zijn die louter en alleen op hun rekentoetsresultaat zakken. Als dat onvoldoende was, dan hadden ze ook voor een of meer andere vakken een onvoldoende.

Mensen als Ben Wilbrink en Joost Hulshof hebben nu dus definitief ongelijk gekregen.

In hun hemd

Kortom: deze tegenstanders staan in hun hemd. Uiteraard zie je hen nu op Twitter met allerlei flauwe alternatieve verklaringen komen (“rekentoets makkelijker geworden“), maar ze kunnen beter iets gaan aantrekken, iets fatsoenlijkers.

Bovendien

Ook al zouden er abituriënten mede vanwege hun rekentoetsresultaat voor hun eindexamen zakken, dan zou dat toch niet meer dan logisch zijn? In ieder geval niet iets om je over op te winden. Iemand kan toch hopelijk ook zakken vanwege (verscheidene) onvoldoendes bij het eindexamen? Alleen maar kunnen slagen, daarvoor moet je echt in een volgend leven zijn (of misschien bij Iederwijs-scholen, als die nog zouden bestaan).

Tegenstand

Met sommige argumenten tegen de rekentoets van deze club notoire tegenstanders kan ik overigens best instemmen. Maar niet met hun methoden. Veel wordt er namelijk verdraaid, een ware hetze is er gecreëerd (met medewerking van de Telegraaf, maar zoiets kun je verwachten) en voor enige nuancering, zoals ik die zelf in mijn artikel (let op: uit 2013) probeer aan te brengen, lijkt geen plek.

Kritiek is prima, ook felle, maar blijf wel fair!

Are you alone? Aren’t we all?

Bovenstaande dialoog tussen de verleidelijke Evelyn Cross Mulwray (Fay Dunaway) en privédetective Jake Gittes (Jack Nicholson) uit de film-noir (overigens: gefilmd in prachtig technicolorChinatown van Roman Polanski, blijkt vooral toepasselijk voor onze laatste levensjaren. Zie de grafieken hieronder. Over de verwoorde conclusie valt overigens best te twisten.

Nieuw station heeft het fout !

A new train station opened last month in the British university town of Cambridge. In promotional materials for the new station, both the building’s architect and its operating company said the striking aluminum façade was inspired by the Game of Life, the famous mathematical model created by former Cambridge University professor John Conway in 1970.

Quartz reached Conway at Princeton University, where he has been a professor (now emeritus) since 1987. He said he hadn’t been asked about the station design, and hadn’t seen the new building. After reviewing photographs of the building, he had one response for those claiming it is based on his mathematical model: “They’re wrong.”

“That’s not mine,” Conway said of the pattern. “I have had an influence on Cambridge, but not apparently on the new railway station.”

Meer

Game of Life wél

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel 70

14.000 stemmen verkeerd opgeteld bij Tweede Kamerverkiezingen

 Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn bijna 14.000 stemmen verkeerd genoteerd door optelfouten bij de hoofdstembureaus van de twintig kieskringen. Dat concludeert de Stichting Politieke Academie, die verkiezingsonderzoek doet voor onder meer overheden en politieke partijen.

Bron

Eerdere afleveringen in deze serie

 

Gepensioneerden hebben het helemaal niet zo slecht !

Nu ja, twee daarvan, in Japan.

De architect Issei Suma bouwde voor hen namelijk bovenstaand tentencomplex, inclusief allerlei kegelsneden (het zijn niet precies kegels, maar misschien juist daarom oogt het zo mooi).

Ook het bad binnen nodigt uit tot wiskundige bespiegelingen.

Meer