Eindcijfer 0 in 2013 het meest lucratief én het minst populair

2012: Staatsloten die eindigen met het cijfer 9 leveren het meeste geld op bij de oudejaarsloterij. Het eindcijfer 2 was de afgelopen oudejaarstrekkingen het minst lucratief. Aldus de informatie (2012) op RTL4.

[2013: 0 het succesvolst, maar minst populair; HW]

Het eindcijfer 7 is het populairst onder de lotenkopers. Daarvan zijn in de afgelopen vier jaar de meeste Oudejaarsloten verkocht. Dat cijfer wordt maar liefst anderhalf keer zo vaak verkocht als de 9.

De verschillen in opbrengst (Let op: de Staatsloterij heeft het op haar webstek over Winkans, niet over WinSTkans; dat verschil is meer dan futiel!) berusten, zoals u ongetwijfeld weet, op toeval: met elk eindcijfer maakt u evenveel kans op de hoofdprijs.

Stapel en statistische incompetentie

Morris

Hieronder een verontrustende paragraaf uit het definitieve rapport over de onderzoeksfraude van oud-hoogleraar Diederik Stapel.

Met name de laatste zin verontrust mij.

Dat niet alle (sociaal-) psychologen even veel van statistiek houden, valt hun niet kwalijk te nemen. Dat velen ook niet erg competent blijken te zijn op dit terrein is al bedenkelijker, maar hiervoor vallen hulptroepen in te schakelen.

Onkunde: geen probleem

Maar de eigen onkunde wordt niet eens als een probleem gezien! Let wel: de passage hieronder heeft geen betrekking op promovendi, die nog moeten leren wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt, maar op medewetenschappers.

5.5 Statistische onvolkomenheden
Door de statistici werden tal van onvolkomenheden aangetroffen bij de bestudering en heranalyse van al het onderzoeksmateriaal. Dat is onvermijdelijk; men mag niet verwachten dat sociaal-psychologische onderzoekers op de hoogte zijn van de laatste, specialistische technieken op statistisch gebied. Maar verontrustend is wel dat het hier toch vaak ging om onbekendheid met elementaire onderdelen van de statistiek. Zo werd in een artikel een hele serie uitkomsten aangetroffen van t-toetsen op het verschil tussen twee gemiddelden, die van het soort waren: t = 0,90, p< 0.05 en dus ‘significant’. De coauteur was oprecht verbaasd toen de Commissie Levelt opmerkte dat een coauteur dit als onzinnig had moeten opmerken. Een andere coauteur bleek geen notie te hebben van wat men nu eigenlijk ‘deed’ in een factoranalyse of wat de betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa voorstelt, laat staan wat de berekende onbetrouwbaarheid van bijvoorbeeld de covariaten voor consequenties kan hebben voor de schatting van het experimentele effect.
Ook werden in een bepaald geval de ruwe data vervangen door ‘geschatte data’, verkregen uit een of andere vorm van ‘smoothing’ of ‘curve fitting’. Deze werden voorgesteld als de echte ruwe data. De coauteur zag hier niet echt een probleem in en had overigens ook geen idee hoe dit gebeurd was: ‘via een optie in Excel’ (de statistici konden de geschatte data op geen enkele manier reproduceren of koppelen aan de oorspronkelijke data).

Het zijn slechts enkele voorbeelden van statistische incompetentie en desinteresse. Door coauteurs werd dit in de gesprekken veelal niet als een gemis of probleem ervaren.

Nek aan nek race? Voor #statistici was het dinsdag gapen

Dat Obama de USA presidentsverkiezingen zou winnen was volgens een bijdrage van Rink Hoekstra (Rijksuniversiteit Groningen) in de Volkskrant van vandaag te voorzien. Zo voorspelde Nate Silver, statisticus in dienst van The New York Times en beheerder van het populaire blog fivethirtyeight.com, vlak voor de verkiezingen dat Obama een kans van maar liefst 90,9 procent zou hebben om de verkiezingen te winnen.

Dat die kansen zo hoog lagen heeft met het Amerikaanse kiessysteem, met kiesmannen, te maken. Niet de meerderheid van kiezers beslist (popular vote), maar de meerderheid in het kiescollege.

#Modus, #mediaan, #procent in één zin #regeerakkoord

Pagina 4 regeerakkoord:

Op grond van de effecten van het regeerakkoord (inclusief basispad) stijgt de mediane koopkracht van mensen met een inkomen tot modaal met gemiddeld 0,2 procent per jaar. De mediane koopkracht van mensen met meer dan drie keer modaal daalt met gemiddeld 0,6 procent per jaar.

Zonder wiskunde geen mondig burgerschap!

#Foutenmarges maken van nieuws geen nieuws

En daarom lijken de media er regelmatig lak aan te hebben. Worden conclusies uit peilingen getrokken zonder de bijbehorende mitsen en maren te vermelden.

Toch horen die foutenmarges erbij, zoals iedereen die een beetje Statistiek heeft gehad zou moeten weten. En zo moeilijk is het niet, lees dit artikel maar.

Straks weer peilingen rond Obama versus Romney. Krantenkoppen geven dan vast weer aanleiding om naar bovenstaand bericht te verwijzen. Maar u bent nu in ieder geval gewaarschuwd!