Openingsbeelden tv in vroeger tijden


Dit was vroeger het openingsbeeld bij uitzendingen van de RTF, de (niet meer bestaande) Radiodiffusion Télévision Française .

Maar hoe werd zoiets gemaakt, in de tijd dat computeranimaties niet of nauwelijks bestonden? Wel zo:


Waarmee we weer terug zijn bij een vorig blogbericht over hyperboloïden.

Bron

Een hyperboloïde bestaat uit rechte lijnen

hyperboloïde

Zelf maken

Canton-toren; Guangzhou, China