Gepensioneerden hebben het helemaal niet zo slecht !

Nu ja, twee daarvan, in Japan.

De architect Issei Suma bouwde voor hen namelijk bovenstaand tentencomplex, inclusief allerlei kegelsneden (het zijn niet precies kegels, maar misschien juist daarom oogt het zo mooi).

Ook het bad binnen nodigt uit tot wiskundige bespiegelingen.

Meer

Goddelijke architectuur

In dit filmpje ziet u hoe de Sagrada Familia van Antoni Gaudí er uiteindelijk (2026?) uit zal gaan zien.

De architect gebruikte een klein aantal meetkundige principes, die hij combineerde tot een doordacht resultaat van een bouwkundig gezien zeer complex en groot gebouw met hoge torens en bouwdelen die een eigen ontwerp kennen. Qua talstelsel gebruikte Gaudí het decimale getallensysteem, echter verhoudingen tussen de bouwdelen bleken tevens gebaseerd op het twaalftallig stelsel. Basisvormen die hij toepaste zijn onder meer de hyperboloïde en paraboloïde. Het op de kruiskerk gebaseerde grondplan met vijf beuken en een driebeukig transept is nog conventioneel. De zuilen van het schip zijn een uniek ontwerp en bestaan uit dubbelgetordeerde Salomonische zuilen met gelijke helices die tegen elkaar indraaien. Gaudí gaf de zuilen een neiging die correspondeerde met de erop inwerkende krachten, een techniek die hij al vaker succesvol had toegepast (zie kettinglijn). De zuilen kennen meerdere verschillende diameters. Afhankelijk van de diameter vertakt een zuil op een bepaalde hoogte in een knooppunt, daarmee een boom gelijkend. Het geheel vormt een oerwoud van zuilen waarop het gewelf van de basiliek rust.

Bron

De Wiskunde hangt u boven het hoofd

skylight2-thumb-400x267-1456Zou u dit plafond(ornament) niet graag boven uw hoofd zien hangen? Bij het CAScade, College of Arts and Sciences (die naam alleen al!) zien ze dat.

Op deze pagina ziet u hoe architecten en inrichters nog meer wiskunde naar binnen brachten, met dank aan het hoofd van de afdeling..