Twecibel en logaritmes

Gisteren plaatste ik deze tweet op Twitter: Stelling: het aantal twecibel dat hier geproduceerd wordt is regelmatig omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid kennis van zaken. — Hans Wisbrun (Wisc) (@hanswisbrun) May 23, 2015 Eerder had ik dit al eens toegespitst op het debat over de rekentoets, waarin het nogal opvalt dat sommige mensen (een psycholoog … Continue reading “Twecibel en logaritmes”

Kim’s kernbom

De BBC publiceerde zondag bovenstaand overzicht van de groottes van recente kernbomexplosies in Noord-Korea. Het gebruik van deze getallen is echter misleidend. Ik heb het nu eens niet over de diameters van de gebruikte cirkeldiagrammen, waarmee vaker wat misgaat, ik heb het over iets achterliggends. Schaal van Richter De grootte van kernbomexplosies wordt vaak, zoals … Continue reading “Kim’s kernbom”

Wiskundige Denkactiviteit 1; nu met oplossing

Wat is groter: 1000^1001 of 1001^1000? Tip: kennis van het getal e helpt. Oplossing Dit probleem zwerft al geruime tijd op internet rond. Hier is een mogelijke oplossing (gebruikmakend van een eigenschap van het getal e). Bron Maar er zijn er meer! K.P. Hart heeft zelfs zes oplossingen gevonden (als het er in de tussentijd niet … Continue reading “Wiskundige Denkactiviteit 1; nu met oplossing”

Het Blijft een Trucje

Er zijn van die filmpjes op internet waar je het inhoudelijk totaal niet mee eens bent, maar die de (alternatieve) zienswijze in ieder geval duidelijk uiteenzetten. Dit is zo’n filmpje: Het probleem dat leidt tot deze alternatieve notatie is al vaker gesignaleerd, ook door mij. Maar wat mij tegenstaat in het alternatief is dat het … Continue reading “Het Blijft een Trucje”

Weg met het log-symbool?

Wiskundige bewerkingen komen in paartjes: optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen, enzovoorts. Bij machtsverheffingen horen eigenlijk twee partners: worteltrekken en het nemen van de logaritme, afhankelijk van wat je als variabele wilt zien: x² = 8, daar hoort de inverse bewerking worteltrekken bij: x = ±√8. Maar bij 2^x = 8 hoort een logaritme: ²log 8. Dat log-symbool leidt, zo is mijn ervaring, nog … Continue reading “Weg met het log-symbool?”

Aftrekken is inverse Bewerking van Optellen

In de USA woedt momenteel een debat rond Common Core Math dat parallellen vertoont met wat hier de discussie over Realistische Wiskundeonderwijs (in het vervolg: RW) versus Traditioneel Wiskundeonderwijs (TW) is. Hierbij nog wel de aantekening dat het woord Math in de USA meer omvat (ook wat wij hier Rekenen zouden noemen) dan Wiskunde alleen. Wat mij in … Continue reading “Aftrekken is inverse Bewerking van Optellen”

FIFA scoort !!!

Nieuws 23 oktober 2014: Oranje is donderdag van de vierde naar de vijfde plaats gezakt op de FIFA-ranking.   Nieuws 17 juli 2014: Nederland stijgt naar derde plaats op FIFA-lijst. Bij eerdere gelegenheden heb ik hier wel eens gemopperd op pseudowiskundige formules, zoals in mijn stukje over de Drake-vergelijking. Vandaag een formule, die ik niet tot … Continue reading “FIFA scoort !!!”

Voor alle eindexamenkandidaten (en hun wiskundedocenten)

Dit bericht is speciaal gemaakt om jullie de komende weken veel succes te wensen! Met alle vakken, maar zeker ook met wiskunde. Én om jullie in de gelegenheid te stellen na afloop van de eindexamens met zijn allen mee te brullen met Film-pi, onze Mathdub, speciaal gemaakt door een clubje wiskundigen, wiskundedocenten, wiskundestudenten, … . … Continue reading “Voor alle eindexamenkandidaten (en hun wiskundedocenten)”

Pseudowiskunde, deel 1

Buiten de #wiskundewereld bestaat er een onbedwingbare behoefte om de samenhang tussen grootheden in een formule te vatten. Doe je dat daar, dan oogt een theorietje direct een stuk exacter, en dus beter. Dat het voor die gewenste exactheid nodig is om die grootheden ook te kunnen meten, dus met eenheden te werken, wordt daarbij … Continue reading “Pseudowiskunde, deel 1”