1 thought on “Droste-effect en Algebra”

  1. Een droste-illusie? Is er onder de armen van de jongelui ook een
    afbeelding van het boek te vinden?

Uw reactie