Er Was Er Eens …

.. een land, waarin het goed toeven was en iedereen, hoe men ook van mening kon verschillen, altijd beschaafd bleef.