Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel XXX

3673241234_158eb456be_bKomma i.p.v. punt als scheidingsteken voor de duizendtallen zorgde voor schijntje aan belastingen.

...

Bij de Belastingdienst had een administratief medewerker namelijk een foutje gemaakt. Die zag in de netjes ingevulde aangifte van één van de vrouwen een punt aan voor een komma en meende dat de dames beide ruim 37.000 euro van hun moeder hadden ontvangen.

...

Het hele artikel kunt u hier lezen.

Eerdere afleveringen in deze serie.

Patronen in de tijd

In het Volkskrant Magazine van zaterdag stond in de rubriek Woonkeuze het volgende artikel over een klok:

schermafdruk-2016-09-25-10-55-28

shapeimage_1Dit is dan die bewuste klok.

De vraag voor u zit verborgen in de laatste zin. Hoe vaak?

PS: dat 'exact over elkaar vallen' moet u maar niet letterlijk nemen. De ene driehoek is wat groter dan de andere.

Kopen?

Wiskunde? Minderwaardig vak!

Rekenen en wiskunde hebben niet altijd zo'n belangrijke plaats ingenomen in het onderwijs als nu het geval is. Lange tijd werd wiskunde gezien als een minderwaardig vak en moesten de Latijnse scholen (voorlopers van de gymnasia) er niets van hebben.

Bekijk dit filmpje maar:

Bron

Waarom we een Rekentoets Zouden Moeten Invoeren, Deel XXVIII

inlandsis_moulin_groenland_2009_expedition_acarre

IJskap op Groenland smelt sneller dan gedacht door 'rekenfout'

Op Groenland is de afgelopen jaren veel meer ijs gesmolten dan tot nu toe werd aangenomen.
Het eiland verliest per jaar ongeveer 19 kubieke kilometer meer ijs dan wetenschappers tot nu toe dachten.

Daarmee werd het jaarlijkse ijsverlies ongeveer 7 procent te laag ingeschat.

Het hele artikel vindt u hier.

En, ter relativering: het artikel wordt aangekondigd met 'rekenfout' in de titel. Maar bij lezing blijkt het slechts een verbetering te betreffen van het gebruikte (wiskundig) model. Zo gaat dat nu eenmaal in de Natuurkunde.

Eerdere afleveringen in deze serie.

TaxiMeetkunde om over na te denken. Nu met oplossing

Althans, over de Meetkunde van een taxi(chauffeur) in Manhattan, New York, met het karakteristieke stratenpatroon. Zie hieronder.

2000px-manhattan_distance-svg

Zie de figuur hierboven. Binnen de Euclidische Meetkunde is er een kortste route (groene lijn) tussen de twee aangegeven punten en die meet ongeveer 8,49 (bloklengtes). Maar binnen de TaxiMeetkunde is die afstand 12 (rode, blauwe, gele lijn), korter kan niet (wel anders).

Vraag

Hoe zien de volgende figuren er uit binnen deze TaxiMeetkunde: rechthoekige driehoek, gelijkbenige driehoek, vierkant, rechthoek, ruit? En een cirkel?

Op het einde van de week kom ik hierop terug.


Oplossing

taxicab_shapes-1

 

 

 

 

 

En de cirkel?
150px-taxicabgeometrycircle-svgDe rode punten hebben allemaal dezelfde taxi-afstand (2) tot het blauwe middelpunt. Bij grotere afstanden krijgen we zo een gedraaid vierkant.

Meer vindt u hier.